รู้จักหมา ‘ไทยบางแก้ว’ ผู้มีต้นกำเนิดมาจาก ‘วัด’ และได้ขึ้นทะเบียนสุนัขโลกแล้ว

หมาพันธุ์ ‘ไทยบางแก้ว’ ที่หลายคนคุ้นเคยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขโลกอย่างเป็นทางการแล้ว

กลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาหมาไทยบางแก้วจึงจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกันไปเมื่อ 28 สิงหาคม 2565 โดยจัดงานกันที่จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะที่เป็น ‘บ้านเกิด’ ของหมาไทยสายพันธุ์นี้

ต้นกำเนิดของหมาสายพันธุ์นี้อยู่ที่ ‘วัดบางแก้ว’ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรากเหง้าของ ‘ไทยบางแก้ว’ ได้ระบุไว้ชัดเจนในเว็บไซต์ของสมาพันธุ์สุนัขโลก (FCI) ที่เก็บรวบรวมและบันทึกรายละเอียดของสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลก และเป็นประโยชน์ต่อการออกใบรับรองสายพันธุ์หรือเพ็ดดีกรีสำหรับผู้เพาะพันธุ์และพัฒนาสุนัข เพื่อให้เป็นระบบและตรวจสอบแหล่งที่มาได้

รายละเอียดที่ระบุในฐานข้อมูลของ FCI ระบุว่า หมาไทยบางแก้วที่พบและเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันสืบทอดมาจากแม่พันธุ์ที่เป็น ‘หมาวัด’ ของพระสงฆ์ในวัดบางแก้วเมื่อราวๆ ปี 2500 โดยเป็นหมาเพศเมียสีขาวดำซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์สปิตซ์ในเอเชียกับหมาสายพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิม

ส่วนลักษณะนิสัยของหมาไทยบางแก้วได้รับการบันทึกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาด ซื่อสัตย์ ตื่นตัว ระมัดระวังคนแปลกหน้า แต่ก็เชื่อฟังเจ้าของและฝึกฝนได้ง่าย จึงได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงจำนวนมาก ขณะที่รูปร่างและลักษณะโดยทั่วไปถือว่าเป็นหมาที่สมส่วน ขาไม่สั้น ช่วงอกหนา ลำคอและหางมีขนฟู แต่หูตั้ง หน้าเรียว และตัวผู้จะมีขนาดกระดูกใหญ่กว่าตัวเมีย