กสิกรไทยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% คงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

กสิกรไทยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% คงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

การเงิน

ธนาคารกสิกรไทย ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้จะไม่ขึ้นเฉพาะลูกค้ารายย่อย สำหรับลูกค้ารายใหญ่จะขึ้นสูงสุด 0.25% ต่อปี

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 65 นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK กล่าวว่า ธนาคารตอบสนองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการรายเล็กในภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ธนาคารจึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้สูงขึ้น 0.10% – 0.50%

สำหรับฝั่งเงินกู้นั้น เพื่อให้กระทบลูกค้ารายย่อยน้อยที่สุดธนาคารจึงขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป และไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย