จีน ยกระดับสวัสดิการประชาชน-เร่งพัฒนาเพื่อสังคม

จีน ยกระดับสวัสดิการประชาชน-เร่งพัฒนาเพื่อสังคม

China: รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเสนอต่อการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน หรือ NPC ชุดที่ 14 เพื่อการพิจารณา เมื่อวันอาทิตย์ (5 มีนาคม) ระบุว่า จีนได้ดำเนินการอันเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับสวัสดิภาพของประชาชน และเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

สังคม

จีนรักษาระดับการใช้จ่ายงบประมาณรายปีด้านการศึกษาอยู่ที่กว่า 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP และปรับเพิ่มการใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ขณะอัตราการคงอยู่ของนักเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ระยะ 9 ปี เพิ่มขึ้นจาก 93.8% เป็น 95.5%

เงินอุดหนุนประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานรายปีต่อหัวจากรัฐบาลสำหรับประชาชนในชนบทและในเมืองที่ไม่ได้ทำงานเพิ่มขึ้นจาก 450 หยวน หรือราว 2,240 บาท เป็น 610 หยวน หรือราว 3,040 บาท และจีนได้อนุมัติการเบิกจ่ายยาที่จำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นภายใต้โครงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน

นอกจากนั้น จีนปรับเพิ่มเงินบำนาญพื้นฐานสำหรับผู้เกษียณอายุติดต่อกันหลายปี และปรับเพิ่มสวัสดิการชราภาพพื้นฐานขั้นต่ำสุดแก่ประชาชนในชนบทและในเมืองที่ไม่ได้ทำงานด้วย

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : ลูกสาวเผยสุขภาพ “อาจารย์แม่” ในวัย 87 ถือว่าใช้ได้ ชอบดูศิลปินเกาหลีวงนี้